Erdei iskola pályázat - 2015. ősz

http://www.csiperkeerdeiiskola.huBeadási határideje: 2015. július 08.

Támogatást a 2015. szeptember 07. és 2015. november 13. közötti időszakra tervezett erdei iskola program megvalósításához lehet igényelni.

Támogatás összege:

- 3 napos program esetén (alsó tagozat) legfeljebb 10.800 F/fő

- 5 napos program esetén legfeljebb 18.000 Ft/fő

Felhívás Erdei iskola programban való részvétel támogatásának igénylésére

A Környezet - és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetsége (KOKOSZ) és a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME), mint konzorciumi partnerek a Svájci - Magyar Együttműködési Program SH/4/10 azonosító számú „Égigérő tanterem” című projekt keretében teszik közzé ezt a felhívást, mely támogatási lehetőséget biztosít alapfokú (1-8. évfolyamos) és középfokú (5-8. évfolyamos) iskoláskorú gyermekek erdei iskola programon való részvételéhez minősített szolgáltatóknál.

Támogatás célja: Lehetőséget teremteni a magyar iskoláskorú gyermekek számára, hogy

  • minél több gyermek legalább egyszer eljuthasson erdei iskolába.
  • részesüljenek a nevelési-oktatási rendszeren keresztül abban a tanulásszervezési módban/formában, amely lehetőséget biztosít a közvetlen környezet megélésére a folyamatok összefüggésben való látására, és jelentős közösségkovácsoló erővel is bír.
  • megismerjék a NATURA 2000 programot, területeket, és ezen területek természetvédelmi értékeinek fontosságát.

Támogathatók köre: Minden olyan általános iskola (1-8. évfolyamos), valamint középiskola (5-8. évfolyamos) osztályai, mely Magyarország területén működik, az alábbiak szerint támogatható:

  • egy fő pedagógusa rendelkezik azzal a tanúsítvánnyal, amely igazolja a Svájci - Magyar Együttműködési Program által támogatott „Természetismereti terepi vezető” című akkreditált továbbképzés sikeres elvégzését, illetve a Natura 2000 műhelymunkán való részvételt igazoló oklevéllel, ebben az esetben a KOKOSZ honlapján közzétett minősített szolgáltatók közül bárkit választhat.
  • Azok az oktatási intézmények, akik nem vettek részt a fent említett képzésen csak olyan minősített erdei iskola szolgáltatót választhatnak, ahonnan legalább egy fő elvégezte a Svájci - Magyar Együttműködési Program által támogatott „Természetismereti terepi vezető” című akkreditált továbbképzést, illetve részt vett a Natura 2000 műhelymunkán, melyeket tanúsítvánnyal illetve oklevéllel igazol.

A támogatási kérelmet kizárólagosan csak az iskola képviseletére jogosult személy nyújthat be, az erdei iskola szolgáltató igazolásával!(lásd 2. számú melléklet)

A támogatás futamideje: Támogatást a 2015. szeptember 07. és 2015. november 13. közötti időszakra (kivéve a munkaszüneti napokat) tervezett erdei iskola program megvalósításához lehet igényelni.

A támogatás összege: A rendelkezésre álló keretösszeg: 62. 444. 252 ,-Ft

A támogatás biztosítja a szorgalmi időszakban 1-4. évfolyamos tanulók számára egymást követő minimum 2 éjszaka 3 nap, vagy egymást követő 4 éjszaka 5 nap, 5-8. évfolyamos tanulók számára egymást követő minimum 4 éjszaka 5 nap időtartamban az erdei iskolai programban való részvétel költségeinek (étkezés, szállás, szakmai program, utazás) gyermekenkénti 90%-os, de a 3 napos program esetén legfeljebb 10.800,-Ft, az 5 napos program esetén legfeljebb 18.000,- Ft-os hozzájárulását. A támogatás a felsoroltakon kívül másra nem használható fel (például eszközbeszerzésre, személyi és bérjellegű költségek stb.)! Felhívjuk figyelmét, hogy az 5-8. évfolyam esetében csak 5 napos erdei iskola program támogatására lehet támogatási kérelmet benyújtani.

Az oktatási intézmény ugyanarra a támogatási időszakra egy osztályra/csoportra vonatkozóan csak 1 db támogatási kérelmet nyújthat be.

A támogatás módja: Utófinanszírozás jelentése: A támogató, vagyis finanszírozó fél felé történő elszámolási módok típusainak egyike, a projekt során felmerülő költségek utólagos támogatási formája.

Az adott számla kifizetéséhez az adott számla teljes összegének kiegyenlítését igazolni szükséges. Ebben az esetben a szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtását és elfogadását követően kerül a támogatás folyósításra. A támogatás folyósítása közvetlenül a Kedvezményezettnek a Szerződésben megjelölt bankszámlájára történő utalással történik.

A fentiekben leírtak azt jelentik, hogy a megnyert támogatás után a szerződés megkötését követően a kérelmező nem kapja meg azonnal a megnyert összeget, csak a szakmai program megvalósítása után nyújthat be a támogató szervezethez szakmai és pénzügyi beszámolót, melynek elfogadását követően kerül csak az elszámolt támogatás (pénzösszeg) kifizetésre.

Támogatási kérelem benyújtása: A támogatási kérelmet a jelentkezési űrlap és a pénzügyi táblázat kitöltési útmutatójában foglalt tartalmi és formai követelményeknek megfelelően egy eredeti és 2 másolati példányban, kizárólagosan postán (ajánlott küldeményként) kell feladni a következő címre: Környezet-és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetsége (KOKOSZ), 2220 Vecsés, Budai Nagy Antal u. 78/A.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje: 2015. március 02-ig folyamatos. A támogatási kérelem benyújtásának határideje 2015. március 02, mely időpont alatt a postára adás dátumát kell érteni.

Hiánypótlás: Felhívjuk figyelmét, ha a támogatási kérelem dokumentációja nem felel meg a formai és szakmai jogosultsági feltételeknek, a kérelem automatikusan elutasításra kerül. A formai és szakmai jogosultsági szempontok ellenőrző listája elérhető a www.kokosz.hu oldalon. Hiánypótlás benyújtására lehetőség nincs.

A támogatási kérelem elbírálásánál előnyt élveznek azon intézmények, amelyek – többek között - hátrányos településen működnek, sajátos nevelési igényű gyerekeket foglalkoztatnak, a Natura 2000 anyagot beépítik a későbbi tananyagukba. A hátrányos helyzetű települések listája megtalálható a www.kokosz.hu oldalon.

Döntés: A formai és szakmai jogosultsági feltételeknek egyaránt megfelelt támogatási kérelem dokumentációk részletes értékelését követően a benyújtási határidő lejártától számított 40 naptári napon belül a támogatás odaítéléséről dönt a Döntő Bizottság, melyről írásos értesítést kap a támogatási kérelmet benyújtó intézmény/szervezet. Továbbá a Döntő Bizottság által támogatásban részesülő intézmények listáját a KOKOSZ saját honlapján közzé teszi.

A támogatást elnyert intézményekkel, illetve az intézmény képviseletére jogosulttal a KOKOSZ támogatási megállapodást köt, melynek tervezete elérhető a www.kokosz.hu oldalon.

A döntéssel szemben jogorvoslati lehetőség nincs.

Azon támogatási kérelmek, melyek forráshiány miatt elutasításra kerültek érvényüket vesztik. Jelen felhívás keretében támogatásban nem részesülő intézményeknek lehetőségük lesz arra, hogy a későbbiekben meghirdetésre kerülő „Erdei iskola programban való részvétel támogatásának igénylésére” című felhívásra támogatási kérelmet nyújtsanak be.

A támogatási kérelem, továbbá a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás teljes dokumentációja a www.kokosz.hu oldalról érhető el, illetve tölthető le.

További információk és dokumentumok: http://www.kokosz.hu

A támogatási kérelem benyújtásával kapcsolatosan felmerült kérdésekkel Molnár Zoltánhoz, az erdei iskola munkacsoport vezetőjéhez lehet fordulni munkanapokon, hétfőtől-csütörtökig, 14.00-17.00 óráig az alábbi elérhetőségeken:

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. és Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., Tel. szám: 20/226-2828

Felhívás

Erdei iskola programban való részvétel

támogatásának igénylésére

A Környezet - és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetsége (KOKOSZ) és a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME), mint konzorciumi partnerek a Svájci - Magyar Együttműködési Program SH/4/10 azonosító számú „Égigérő tanterem” című projekt keretében teszik közzé ezt a felhívást, mely támogatási lehetőséget biztosít alapfokú (1-8. évfolyamos) és középfokú (5-8. évfolyamos) iskoláskorú gyermekek erdei iskola programon való részvételéhez minősített szolgáltatóknál.

Támogatás célja:

Lehetőséget teremteni a magyar iskoláskorú gyermekek számára, hogy

- minél több gyermek legalább egyszer eljuthasson erdei iskolába.

- részesüljenek a nevelési-oktatási rendszeren keresztül abban a tanulásszervezési módban/formában, amely lehetőséget biztosít a közvetlen környezet megélésére a folyamatok összefüggésben való látására, és jelentős közösségkovácsoló erővel is bír.

- megismerjék a NATURA 2000 programot, területeket, és ezen területek természetvédelmi értékeinek fontosságát.

Támogathatók köre:

Minden olyan általános iskola (1-8. évfolyamos), valamint középiskola (5-8. évfolyamos) osztályai, mely Magyarország területén működik, az alábbiak szerint támogatható:

- egy fő pedagógusa rendelkezik azzal a tanúsítvánnyal, amely igazolja a Svájci - Magyar Együttműködési Program által támogatott „Természetismereti terepi vezető” című akkreditált továbbképzés sikeres elvégzését, illetve a Natura 2000 műhelymunkán való részvételt igazoló oklevéllel, ebben az esetben a KOKOSZ honlapján közzétett minősített szolgáltatók közül bárkit választhat.

- Azok az oktatási intézmények, akik nem vettek részt a fent említett képzésen csak olyan minősített erdei iskola szolgáltatót választhatnak, ahonnan legalább egy fő elvégezte a Svájci - Magyar Együttműködési Program által támogatott „Természetismereti terepi vezető” című akkreditált továbbképzést, illetve részt vett a Natura 2000 műhelymunkán, melyeket tanúsítvánnyal illetve oklevéllel igazol.

A támogatási kérelmet kizárólagosan csak az iskola képviseletére jogosult személy nyújthat be, az erdei iskola szolgáltató igazolásával!(lásd 2. számú melléklet)


A támogatás futamideje:

Támogatást a 2015. április 08. és 2015. május 29 közötti időszakra (kivéve a munkaszüneti napokat) tervezett erdei iskola program megvalósításához lehet igényelni.

A támogatás összege:

A rendelkezésre álló keretösszeg: 62. 444. 252 ,-Ft

A támogatás biztosítja a szorgalmi időszakban 1-4. évfolyamos tanulók számára egymást követő minimum 2 éjszaka 3 nap, vagy egymást követő 4 éjszaka 5 nap, 5-8. évfolyamos tanulók számára egymást követő minimum 4 éjszaka 5 nap időtartamban az erdei iskolai programban való részvétel költségeinek (étkezés, szállás, szakmai program, utazás) gyermekenkénti 90%-os, de a 3 napos program esetén legfeljebb 10.800,-Ft, az 5 napos program esetén legfeljebb 18.000,- Ft-os hozzájárulását. A támogatás a felsoroltakon kívül másra nem használható fel (például eszközbeszerzésre, személyi és bérjellegű költségek stb.)! Felhívjuk figyelmét, hogy az 5-8. évfolyam esetében csak 5 napos erdei iskola program támogatására lehet támogatási kérelmet benyújtani.

Az oktatási intézmény ugyanarra a támogatási időszakra egy osztályra/csoportra vonatkozóan csak 1 db támogatási kérelmet nyújthat be.

A támogatás módja:

Utófinanszírozás

Utófinanszírozás jelentése: A támogató, vagyis finanszírozó fél felé történő elszámolási módok típusainak egyike, a projekt során felmerülő költségek utólagos támogatási formája.

Az adott számla kifizetéséhez az adott számla teljes összegének kiegyenlítését igazolni szükséges. Ebben az esetben a szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtását és elfogadását követően kerül a támogatás folyósításra. A támogatás folyósítása közvetlenül a Kedvezményezettnek a Szerződésben megjelölt bankszámlájára történő utalással történik.

A fentiekben leírtak azt jelentik, hogy a megnyert támogatás után a szerződés megkötését követően a kérelmező nem kapja meg azonnal a megnyert összeget, csak a szakmai program megvalósítása után nyújthat be a támogató szervezethez szakmai és pénzügyi beszámolót, melynek elfogadását követően kerül csak az elszámolt támogatás (pénzösszeg) kifizetésre.

Elszámolás:

A teljes bekerülési összeg (támogatás + önrész, azaz 100%) felhasználásáról szóló szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás benyújtásának határideje a felhasználást követő 15. munkanap, melyet a Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetségének Szervezési Központjába kell megküldeni. A szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást egy erre kidolgozott űrlapon kell majd benyújtani. A pénzügyi elszámolás mellékletét kell képeznie a szolgáltatás igénybevételét igazoló számla hitelesített, záradékolt másolatának (a szolgáltatónak a támogatási megállapodásban szereplő kedvezményezett - pl. KLIK, lásd útmutató – nevére kell kiállítani a számlát. A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás dokumentációja és azok kitöltési útmutatója elérhető és letölthető a www.kokosz.hu oldalról.

A támogatási összeget a KOKOSZ a támogatást igénybevevő intézmény által megadott bankszámlaszámra utalja a szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás elfogadását követő 30 munkanapon belül.

Támogatási kérelem benyújtása:

A támogatási kérelmet a jelentkezési űrlap és a pénzügyi táblázat kitöltési útmutatójában foglalt tartalmi és formai követelményeknek megfelelően egy eredeti és 2 másolati példányban, kizárólagosan postán (ajánlott küldeményként) kell feladni a következő címre: Környezet-és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetsége (KOKOSZ), 2220 Vecsés, Budai Nagy Antal u. 78/A.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje:

A támogatási felhívás megjelenésének napjától 2015. március 02-ig folyamatos.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje 2015. március 02, mely időpont alatt a postára adás dátumát kell érteni.

Hiánypótlás:

Felhívjuk figyelmét, ha a támogatási kérelem dokumentációja nem felel meg a formai és szakmai jogosultsági feltételeknek, a kérelem automatikusan elutasításra kerül. A formai és szakmai jogosultsági szempontok ellenőrző listája elérhető a www.kokosz.hu oldalon. Hiánypótlás benyújtására lehetőség nincs.

A támogatási kérelem elbírálásánál előnyt élveznek azon intézmények, amelyek – többek között - hátrányos településen működnek, sajátos nevelési igényű gyerekeket foglalkoztatnak, a Natura 2000 anyagot beépítik a későbbi tananyagukba. A hátrányos helyzetű települések listája megtalálható a www.kokosz.hu oldalon.

Döntés

A formai és szakmai jogosultsági feltételeknek egyaránt megfelelt támogatási kérelem dokumentációk részletes értékelését követően a benyújtási határidő lejártától számított 40 naptári napon belül a támogatás odaítéléséről dönt a Döntő Bizottság, melyről írásos értesítést kap a támogatási kérelmet benyújtó intézmény/szervezet. Továbbá a Döntő Bizottság által támogatásban részesülő intézmények listáját a KOKOSZ saját honlapján közzé teszi.

A támogatást elnyert intézményekkel, illetve az intézmény képviseletére jogosulttal a KOKOSZ támogatási megállapodást köt, melynek tervezete elérhető a www.kokosz.hu oldalon.

A döntéssel szemben jogorvoslati lehetőség nincs.

Azon támogatási kérelmek, melyek forráshiány miatt elutasításra kerültek érvényüket vesztik. Jelen felhívás keretében támogatásban nem részesülő intézményeknek lehetőségük lesz arra, hogy a későbbiekben meghirdetésre kerülő „Erdei iskola programban való részvétel támogatásának igénylésére” című felhívásra támogatási kérelmet nyújtsanak be.

Várhatóan - a rendelkezésre álló keretösszeg függvényében- még 1 db felhívás kerül meghirdetésre, melynek során a támogatási összeg felhasználásának TERVEZETT időintervallumai a következők:

  • 2015. szeptember 14. és 2015. november 13.

A támogatási kérelem, továbbá a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás teljes dokumentációja a www.kokosz.hu oldalról érhető el, illetve tölthető le.

További információk

A támogatási kérelem benyújtásával kapcsolatosan felmerült kérdésekkel Molnár Zoltánhoz, az erdei iskola munkacsoport vezetőjéhez lehet fordulni munkanapokon, hétfőtől-csütörtökig, 14.00-17.00 óráig az alábbi elérhetőségeken:

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. és Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Tel. szám: 20/226-2828

 

Csiperke Erdei Iskola és Tábor

Erdei iskolánk programja 2005. szeptemberében megkapta a "Minősített Erdei Iskola Szolgáltató" címet!

Az E-misszió Egyesület céljai elérése érdekében nagy hangsúlyt fektet a felnövekvő generáció környezettudatos szemléletformálása, ezért erdei iskolánknak is kiemelt pillérjét képzi a szakmailag megalapozott erdei iskola program. Így az öt napos turnus költsége magába foglalja a szálláson és az étkezésen túl az egész hétre szóló,átfogó, változatos program árát is.


Csiperke Erdei Iskola - Márokpapi

Erdei iskolánk bázishelye a Szatmár-Beregi Tájvédelmi Körzet szívében lévõ Márokpapi községben található. Programunk célja, hogya résztvevõk megismerkedjenek a Beregi-sík érintetlen természeti és kulturális kincseivel, megszeressék a természetet, felismerjék a minket körülvevõ világ fontosságát és annak szépségét. Ezen túl szemléletformálásunkkal elõsegítjük a környezettudatos gondolkodásmód kialakulását!

A nagy kiterjedésű erdők és festői ligetek környezetében egész hétre szóló változatos programokat nyújtunk, ahol a résztvevőknek erdőt-rétet bebarangolva találkozhatnak a Beregi táj változatos, védelemre méltó állat-, növény- és gombaritkaságaival.


 

A környék természeti értékei ...

A környék kulturális értékei ...

Szállás bemutatása ...

Technikai tudnivalók (utazás, fizetés, ajánlott felszerelés) ...

Árak ...

Elérhetõség

Csiperke Erdei Iskola és Tábor

4932 Márokpapi,
Kossuth u. 111.
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Tel.: 06/20/431-8086
Adószám: 19214555-2-15

Számlaszám: 68800109-11077444